Obyvatelé Kluku a Velkého Zboží by se po letech od zbudování kanalizace mohli dočkat jejího správného fungování. Firma VCES má odstranit vady, které při stavbě zanechala.

Vedení města se raději dohodne a ukončí soudní spor, protože potřebuje ještě gravitační kanalizaci zkolaudovat. Jinak přijde o dotaci přes 30 milionů korun.

Také kvůli narovnání s firmou VCES bylo v úterý svoláno mimořádné zasedání zastupitelů Poděbrad. Ti se neshodli na ukončení soudního řízení se zhotovitelem kanalizace, firmou VCES, a.s., která má městu dlužit vysokou částku na smluvních pokutách. Přesto návrh dohody o narovnání zastupitelé schválili.

Podle Josefa Kutila, zastupitele a předsedy Kontrolního výboru, který se věcí dlouho zabývá, bývalé vedení města převzalo kanalizaci s nedostatky, firma je po reklamaci neodstranila, ani nezaplatila pokutu a spolupracovat měla zájem až před začátkem soudu. Jeho návrh dále pokuty vymáhat opět nesdílela většina.

Město ale zároveň potřebuje definitivní přiznání dotace, které je podmíněno letošní kolaudací. Předkladatel návrhu Miloš Mikolanda upozornil na časovou tíseň pro opravy.