Příčinou bylo kácení s technikou v jednom jízdním pruhu na mostě. Podle místostarosty Miloše Mikolandy má jít o práce 
v rámci projektu revitalizace parku kolem Havířského kostelíka. „Kácení se týkalo přestárlých stromů. Celkový počet stromů ke kácení jsme pod tlakem řady požadavků snižovali na nutné minimum a předělávali proto projekt kvůli dotaci," uvedl širší kontext Miloš Mikolanda. Loni pokácené stromy z druhé strany mostu už měly být podle dendrologa v havarijním stavu, kdy hrozily pády větví. Sobotní kácení odstranilo stromy přestárlé, nikoli zatím v havarijním stavu.