Spory kolem provozu koupaliště Jezero v Poděbradech mezi vedením města a provozovatelem ve výpovědi ohrožují letní koupací sezónu. Město nechce provoz přerušit, pokud to neučiní soud.

Souboj pražských právníků se nyní odehrává ohledně Jezera poté, co spolu obě strany přestaly komunikovat přímo. „Navrhli jsme panu Liskovi odpuštění nájmu za rok 2011, pokud vyklidí areál dříve, aby se technické služby mohly připravit na sezónu,“ řekl starosta Ladislav Langr.

„Moji právníci městu navrhli mimosoudní řešení,“ řekl provozovatel ve výpovědi Karel Liska. Ten využije termín výpovědi do posledního dne, tedy 30. června, kdy areál vyklidí a uzavře.

Provoz převezmou od 1. července Technické služby města Poděbrad a ten samý den mají areál otevřít. Drobné úpravy a přípravu na sezónu 2012 budou muset dělat postupně za chodu Jezera. „Koupaliště bude v provozu pokračovat, otevřeme ho. Situaci by samozřejmě zkomplikovalo, pokud by došlo k vydání předběžného opatření soudem,“ sdělil starosta Langr.

Hlavní roli hrají nevyřešená finanční vyrovnání po minulém vedení města a zároveň podle provozovatele Jezera situaci komplikují zaujaté osobní vztahy se členy vedení nového, které dnes situaci řeší. Stávajícímu provozovateli Karlu Liskovi, který 1. května otevřel svou čtvrtou sezónu, dalo vedení města výpověď ke 30. červnu 2011. Rozhodla tak Rada města poté, co vzala na vědomí informaci o zabezpečení vymáhání pohledávek za pronajatý prostor Jezera za rok 2009 a 2010 a vyúčtování oboustranných pohledávek.