Přelom září a října. To je zatím nejpřesnější odhad otevření cyklostezky Matěje Rösslera.

Stezku vedoucí mezi poli z poděbradského Žižkova do sousedního Pátku už vyzkoušeli první zvědavci venčící psy i nějaký ten cyklista. Povrch je po celé délce připraven na asfalt. „Předání stavby je až koncem roku 2011, ale věříme, že práce budou hotové dříve, rádi bychom stezku otevřeli veřejnosti už během podzimu,“ řekl nám starosta Pátku Jiří Bulušek.

Úpravy zeleně se možná budou dodělávat dodatečně. Podél stezky vysadí ovocné stromy i nižší keřové patro. Původní náletové dřeviny podél stezky ve větší míře zůstanou. Důvod pro zachování a přidání křovin je ochrana před počasím i zdroj potravy pro zpěvné ptactvo a drobnou divokou zvěř.

Stezku protne několik přejezdů pro zemědělskou techniku, jinak by se na ni, když už vede mimo silnice, neměla dostat motorová vozidla. „Budeme usilovat o zákaz vjezdu na cyklostezku motorovými vozidly, třeba i instalací bariér, musíme ale dořešit případný vjezd vozidel záchranné služby,“ uvedl František Uchytil z odboru životního prostředí v Poděbradech, který na projektu dlouhodobě spolupracuje.

K původně plánovanému plošnému vykácení náletových dřevin podél stezky tedy nedojde, naopak přibyde zeleně. Asfaltovou plochu ekologové tvůrcům projektu nerozmluvili.

Větší část cyklostezky spadá pod obec Pátek, která je nositelem dotace. Poděbrady se na stavbě finančně podílí.

Jak napovídá název Cyklostezka Matěje Rösslera, což byl poděbradský děkan a zakladatel českého ovocnářství, bude stezka osázena různými ovocnými stromy. Rössler v Poděbradech velký sad založil, ten ale později zanikl.

Rösslerova cyklostezka osázená ovocnými stromy povede z ulice Moučná na Žižkově a vyústí na hlavní silnici v Pátku před návsí po pravé straně.