Aglomerace Poděbrad se rozšiřuje a čistírna odpadních vod už přestává vyhovovat kapacitně i kvalitou vody. Dá se říci, že momentálně funguje na okraji evropských norem.

Studii na intenzifikaci 
a rozšíření ČOV Poděbrady ve Velkém Zboží si nechává zpracovat město. „Naše snaha je rozšířit naši ČOVku v režii města, tedy pokud se její rozšíření zvládne na pozemcích města, zažádáme na základě projektové dokumentace 
a územního rozhodnutí o dotaci," nastínil místostarosta Poděbrad Ivan Uhlíř.

Vlastní projekt už mají zpracovaný také Vodovody 
a kanalizace (VAK) Nymburk. Stavba by totiž mohla zasáhnout v jisté variantě i na jejich pozemek. „Podle našeho současného odhadu bude rozšíření a intenzifikace stát kolem 110 milionů korun," sdělil jednatel VaKu Miloš Petera. Podle něj čekají na vyjádření krajského úřadu. V souvislosti s Poděbrady hovoří 
o sporu.

Ivan Uhlíř situaci takto nevnímá. „VaK je pro nás partnerem, nevidím v tom spor, jen máme každý odlišné varianty řešení," sdělil svůj pohled místostarosta.
Město Poděbrady je akcionářem Vaku. Pokud by zvládlo rozšíření čističky samo, samozřejmě by mu zde zůstalo hlavní slovo. Spolupráci s VaKem ale prý rozhodně neodmítá.

V listopadu vzali zastupitelé Poděbrad na vědomí možnosti strategického rozvoje poděbradské čističky.