Jako výsledek ankety místního Mateřského centra Skřítek v rámci projektu podporovaného TPCA.

Více než polovina oslovených Poděbraďáků (56 procent z 547) je spokojená se současným počtem kontejnerů na sklo, plasty a papír. Podle průzkumu místní nejvíce třídí sklo, téměř stoprocentně, 
87 procent oslovených třídí plast a 60 procent z nich papír.

„Tři čtvrtiny respondentů jsou pro, aby ve městě bylo více kontejnerů na bioodpad. Díky dotazníku jsme zjistili 
i to, kde by si občané nejvíce přáli tyto hnědé kontejnery mít : v Moučné ulici, v ulici Na Hrázi, Na Skupici u lávky, Za Nádražím u Ovozelu a v blízkosti Poděbradského jezera," informovala za mateřské centrum provozované Občanským sdružením Rodina a dítě Lucie Slauková.

Podle jejich zjištění už dnes třídí bioodpad jedenáct procent Poděbraďáků a dvě procenta třídí tetrapak. „Co se týká věkové struktury je povzbudivé, že mladá generace obecně třídí víc, než lidé starší, a to především papír a plasty," postřehli v mateřském centru.

Dotazování bylo součástí projektu „Ekovýchova pro nejmenší, aneb vraťme přírodě, co jí patří", který je jedním z 15 vybraných projektů grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. Kromě průzkumu třídění se sdružení snaží o další ekologické činnosti a osvětu. Současně s anketou probíhalo 
v rámci tohoto projektu na podzim v mateřském centru zkoušení originální pohádky „O Bioberušce", se kterou už jsme naše čtenáře seznamovali.

Její premiéra proběhla 
v prosinci 2012 a odstartovala sérii repríz v poděbradských mateřských školách v období od ledna do března. Postavy 
z pohádky děti nenásilnou formou učí, jak se správně a šetrně chovat k přírodě.