Rekonstrukce, která na nově přejmenované Základní škole Václava Havla začne v dubnu, byla plánována a finančně připravována ještě za názvu školy Na Valech. Budova školy ale potřebuje více oprav, k penězům na další třeba pomůže i nové jméno českého velikána.

Přeměna školy začne v dubnu opravou obou tělocvičen, což je finančně zcela v režii města, a to opravdu z gruntu. Čeká je výměna podlahy, topení, osvětlení.

„Zůstane vlastně jen obvodové zdivo, jinak se vše vymění včetně sociálního zázemí, šaten a nové vzduchotechniky,“ představil první razantní kroky v rekonstrukci školy ředitel ZŠ Václava Havla Vlastimil Špinka, podle něhož se mají nové tělocvičny vejít do 12 milionů korun.

Výhledově plánuje na podzim zateplení fasády a výměnu oken v celé škole, která už takovou opravu viditelně i citelně potřebuje. „V tomto případě čekáme na definitivní potvrzení auditu, zda nám budou přiděleny peníze,“ doufá ředitel ve více než devadesátiprocentní účast státu a fondu životního prostředí. V tomto případě už se jedná o desítky milionů.

Už letos na jaře se změní okolí loni otevřené mateřské školky v budově ZŠ Václava Havla. Zahradní úpravy mají vyjít vstříc malým dětem a objeví se i herní prvky, jako prolézačky.

Základní škola má plány dokonce na rok 2013, kdy by vedení školy rádo obnovilo počítačovou techniku a učebny chemie a přírodopisu. Ty jsou prý na řadě po moderních učebnách zeměpisu nebo jazyků.

Po opravách volá také pavilon školní družiny, jehož součástí je i zmíněná mateřika. „Nové jméno školy bude snad výzvou nejen pro nás, ale i pro zastupitele, aby škola lépe vypadala. My se budeme navíc co nejlépe snažit naplňovat odkaz Václava Havla 
a vychovávat děti k postojům demokratického občana, jako je statečnost,“ dodal k vizím Vlastimil Špinka.