Nestěhovali by se daleko, zázemí by mělo vyrůst na okraji lesoparku u vodárenské věže. To se ale nelíbí zelené iniciativě.

Proti zabrání části přírody včetně kácení stromů se místní ohradili, podle místostarosty ale zvítězil argument o bezpečnosti lidí. „Novou zbrojnici bychom měli reálně postavit 
u vodárenské věže a bude mít profesionální parametry,“ potvrdil místostarosta Ivan Uhlíř s tím, že finance má poskytnout stát.

Do pomoci s vybavením hasičskému sboru ve Velkém Zboží vedení Poděbrad zapojilo místní podnikatele. „S žádostí 
o příspěvek na nákup hasičského auta jsme oslovili padesát podnikatelů, z nichž odpovědělo pouze devět a šest nabídlo finanční pomoc,“ sdělil starosta Ladislav Langr. Přesto by měli vůz pro hasiče zajistit ještě letos a do budoucna se hovoří o úpravě zbrojnice.