Jedinec starší šedesáti let. Takového považuje OSN za seniora. V Poděbradech je to každý čtvrtý obyvatel, aktivní a samostatný nebo odkázaný na pomoc druhé osoby. Seniorů závislých na pomoci druhých má během 
15 let přibýt o 70 procent.

V Poděbradech chtějí vědět, jak žije nejstarší čtvrtina obyvatel, co jim vyhovuje
a naopak chybí. Odpověď především radě seniorů a handicapovaných občanů a sociálně zdravotní komisi dal podzimní průzkum.

Ten oslovil 215 z více než 
3 641 poděbradských seniorů. V anketě více odpovídaly ženy a senioři nad 65 let. V souhrnu jsou čtyři pětiny poděbradských seniorů spokojených a svůj život považují za plnohodnotný.

Mezi hlavní nedostatky života seniorů v Poděbradech 
a okrajových částech města patří zdravotní a sociální problémy, dále pocity osamění 
a sociální izolace. Některým také chybí volnočasové aktivity.

Bezpečnost v ulicích, stav chodníků a pořádek ve městě, stejně jako bezbariérovost přechodů pro chodce, nádraží ČD i ordinací lékařů. To jsou věci ve středu zájmu čtvrtiny obyvatel Poděbrad. Uvítali by také větší informovanost.

Ve zdravotnictví se potom připomínky týkají nedostatku specializovaných lékařů, absence pohotovosti a větší důraz by měl být kladen na služby, které by seniorům pomohly žít samostatně ve vlastní domácnosti, což je také snaha při zvyšování počtu seniorů.

Naopak spokojených je jich 98 procent se sociálními službami. Většině poděbradských seniorů vyhovují také možnosti volnočasových aktivit. Společnou stravovací jídelnu pro seniory by přivítalo 
36 procent dotázaných.

Mezi dalšími postřehy seniorů se objevil rozhlas funkční všude po městě, bezbariérové WC v parku nebo více venkovních koncertů, městský infokanál nebo hřiště pro seniory.

Služby pro zkvalitnění života seniorů:

• Pohotovost
• Specialisté (alergolog, neurolog, psychiatr, revmatolog)
• Kratší čekací doba u lékaře
• Komplexní zdravotnické zařízení dostupné autem
• Řemeslnické služby (pomoc 
v domácnosti)
• Čistírna oděvů
• Obchody (kvalitní nakupování pro osoby s omezenou mobilitou)