Spolu s Helenou Langšandlovou, kandidátkou TOP 09 na hejtmanku, a prvním místostarostou Poděbrad Ivanem Uhlířem usedl ministr na pódiu před zpola zaplněným hledištěm. V silném zastoupení se ukázal místní finanční úřad, dotazoval se také Pavel Hlaváč ze Zlatého pruhu Polabí a další. Miroslav Kalousek setkání uvedl tvrzením, že současná hospodářská krize značí konec jedné etapy naší civilizace. Nastínil vývoj zadluženosti států od první ropné krize a jasně řekl, že stát hospodaří pouze s penězi obyčejných lidí. Zároveň předeslal, že stát nemůže jedinci zajistit životní úroveň, ta už závisí na míře osobní spoluúčasti. Následné dotazy se týkaly návrhu zákona o cestovním ruchu, operačních programů pro rok 2013 a míry efektivity využití dotací z Evropské unie, postavení koruny a krize eurozóny nebo změn systému pro pracovníky finančních úřadů.