Mateřinka v Pátku u Poděbrad se stěhovala a neměla vždy ideální podmínky, až letos. Děti si byly poprvé prohlédnout žlutou budovu, kam budou v září směřovat jejich první krůčky.

Na novou mateřskou školu, v budově s obecním úřadem a knihovnou, se byl s dětmi podívat také hejtman Středočeského kraje David Rath. Právě kraj na rekostrukci poskytl dotaci. „Projekt je rozsáhlý, ale přednost jsme dali jednoznačně mateřské škole,“ řekl starosta Pátku Jiří Bulušek.
Jako původní mateřinka naposledy sloužil objekt bývalé meliorační správy, který byl vystaven jako ubikace pro vojáky. „Byl už zastaralý a nevyhovující,“ dodal starosta. Naposledy v mateřince napočítali patnáct dětí, po úpravách prostor i dvacet.

Současná nová školka se od září otevře rovnou pro čtyřicet dětí. „Kapacita už je zaplněná, další děti odmítáme,“ má přehled starosta Bulušek.
Jakmile budou finanční prostředky, je na řadě rekonstrukce dominantní obecní knihovny a úřadu. Absolvovali jsme první prohlídku a necháme nahlédnout i vás.

PRVNÍ PROHLÍDKA MATEŘINKY V PÁTKU: velké prostory jsou prosvětlené a útulně vybavené. Téměř celá školka zvenčí i zevnitř září žlutou barvou.