Nejprve zde účastníky slavnosti přivítal starosta Jiří Bulušek. Ve svých slovech připomněl nedávno dokončenou revitalizaci místního hřbitova, který se nachází v sousedství kostela. Představil také spoluautory revitalizačního návrhu architekta Tomáše Podrázského, akademického malíře Atilu Vöröse a sochaře Jana Dostála. „Všichni se podíleli na netradiční úpravě míst posledního odpočinku našich spoluobčanů. Revitalizace s mnoha zajímavými prvky a použitím neobvyklých materiálů se nemusí hned každému zalíbit, ale věřím, že většinu přiměje k zastavení, rozjímání a přemýšlení,“ uvedl starosta.

Slavnost pokračovala vystoupením smyčcového kvartetu pod vedením skvělého houslisty Romana Patočky. Soubor nejprve nabídl ukázky z tvorby českých a evropských mistrů. Úspěch měly i upravené skladby z repertoáru Beatles, ABBA a dalších renomovaných hudebních skupin.

Pátecká pouť poté vyvrcholila na fotbalovém hřišti country zábavou se skupinou Mistři band. Starosta krátce přiblížil dva úspěchy v soutěži Vesnice roku 2019 pořádané Středočeským krajem. První diplom byl udělen za vytvoření bezpečného zázemí dětského klubu. Jedná se především o pestrý program pro školáky a předškoláky. Druhý diplom obec obdržela za moderní knihovnické a informační služby. „Tady se například podařilo vytvořit systém půjčování knih on-line, dobře funguje Klub deskových her a podobně. Obec díky úspěšné účasti ve zmíněné soutěži obdržela částku 70 tisíc korun. Tento obnos investujeme do záměru vybudovat v dohledné době v Pátku Domov pro seniory,“ doplnil Jiří Bulušek. Záměrem vedení obce bude opětovná účast v soutěži Vesnice roku.

Dvojkoncert se konal v Kongresovém centru.
Balkánská dechovka Lipno rozdováděla děti i rodiče
V Maroku přivítala cestovatele Milana Čejku s manželkou téměř zima
Cesta po Maroku začala v Casablance