Vře to tady na konci školního roku, prvňáci si odnášejí knížku a jsou pasováni za rytíře řádu čtenářského. Pasuje je rytíř Písmenko, šerpuje královna Abeceda a knížku jim předává šašek Háček.

„Letos jsme předali téměř 200 řádů a knížek,“ spočítala ředitelka knihovny Helena Liptáková.

Děti musely nejdříve přečíst z lístečků říkanky. Po této zkoušce došlo na samotné pasování.

„Filípku, nechť jsou ti knihy dobrými přáteli po celý tvůj život,“ odříkával kamenným hlasem rytíř a prvňáci přešli ke královně, která jim navlékla šerpu s nápisem Jsem čtenář.

Podobné pasování letos připravili pro malé čtenáře i v poděbradské knihovně.