Důvodem je optický kabel, který prochází skrze prostor chystaného parkoviště. „Město schválilo dodatečné opatření, kterým se sníží počet parkovacích míst na plánovaném parkovišti u hlavního nádraží. Je to nutné vzhledem ke komplikacím spojeným s vedením optického kabelu, který je pro provoz nádraží nezbytný a jehož přeložení bude samostatnou kapitolou revitalizace prostoru okolo nádraží,“ potvrdil mluvčí radnice Petr Černohous.

Už v listopadu zástupci radnice uvedli, že projektování parkoviště se ocitlo ve slepé uličce kvůli umístění důležitého kabelu. SŽDC předpokládá účast na pracích až v roce 2021, kdy má být budova hlavního nádraží rekonstruována. Do té doby patrně zůstane parkoviště manipulační plochou.