Možnost objednávky funguje od večera 7. ledna přesně od 17 hodin. „Zájemci o parkovací karty si ji nově mohou zarezervovat v klidu a z pohodlí domova. Objednávkový formulář je k nalezení na webových stránkách města www.mesto-nymburk.cz v sekci Otevřená radnice – parkovací karty, kde si každý vybere typ karty a vyplní příslušný dotazník,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice.

Sami jsme postup pár minut po spuštění objednávkového formuláře vyzkoušeli. Zájemci nesmí zapomenout odškrtnout potvrzení Nejsem robot a dole na stránce souhlas s podmínkami zpracování osobních dat. Odesílání žádosti jsme museli jednou zopakovat, neboť nám systém odmítl uznat formát napsaného telefonního čísla s mezerami. Podruhé s vypsaným číslem bez mezer už byla žádost bez problémů odeslána. To, že žádost na úřad skutečně odešla, zjistí uživatel prakticky okamžitě. Na mail, který vyplnil ve formuláři, obratem přijde potvrzení o zaslání žádosti.

Po odeslání uživatel počká, dokud mu nepřijde sms zpráva o tom, že je karta pro něho připravena. Pro vyrobenou kartu už však pochopitelně na úřad musí. „Rezervované karty je nutné si osobně vyzvednout a zaplatit v budově MěÚ Nymburk na náměstí Přemyslovců 163,“ doplnil Černohous.

Zavedení nového systému okomentoval i starosta Tomáš Mach. „Prozatím se jedná o zkušební provoz, který ukáže, zda mají obyvatelé o tento typ služby zájem. Samozřejmě bude zachován i stávající systém objednání karet přímo na Odboru správy městského majetku, aby si karty mohli zakoupit i občané, kteří elektronické objednávkové systémy neovládají,“ uvedl Mach.

Současně se zavedením tohoto systému byl změněn i vzhled parkovacích karet. Stále však zůstávají k dispozici dva typy karet, a to rezidentní a abonentní parkovací karty.

Ceny karet zůstávají pro rok 2019 stejné jako v předchozím roce. V případě rezidentní parkovací karty musí žadatel prokázat vlastnictví nemovitosti nebo místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Nymburk, kterou je oblast městské památkové zóny. Cena předplatitelských rezidentních parkovacích karet je 200 korun za vydání první karty a za vydání každé další karty (pro další vozidlo) 2 000 korun za kalendářní rok. Předplatitelská rezidentní parkovací karta se vydává pro konkrétní vozidla, a to pouze pro osobní automobily. Platnost parkovací karty je jeden kalendářní rok.

Žadatel o abonentní parkovací kartu musí prokázat sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Nymburk, kterou je oblast městské památkové zóny. Cena předplatitelských abonentních parkovacích karet je 4 800 korun za vydání karty na kalendářní rok. Předplatitelská abonentní parkovací karta se vydává pro osobní automobily a je přenosná na více vozidel.

Při převzetí parkovací karty je třeba doložit občanský průkaz, malý technický průkaz vozidla, doklad o prokázání sídla nebo provozovny a doklad o zaplacení poplatku za vydání parkovací karty.