Kauzami se to v poklidném lázeňském městě jen hemží. V současnosti šetří policie v Nymburce, zda nedošlo k trestnému činu ze strany města při fakturaci prací v parku, které nebyly vykonány.

Podnět podal na policii, vloňském roce i na vedení města Tomáš Klír. V té době ještě pracoval na městském úřadě na odboru rozvoje a územního plánování. „V investicích jsem dělal 25 let. Když jsem zjistil obrovské závady Pod Valy, chtěl jsem to řešit. Město mi ale pro to nevytvořilo podmínky,“ řekl Tomáš Klír.

Ten tvrdí, že město přeplatilo dodavatelskou firmu Limistav o 5 milionů za akce, které nebyly vykonány a předměty, které zde nejsou. „Město proplatilo firmě věci, které nebyly dodány nebo dodány byly náhradou za nižší cenu. Je to případ třeba betonové zdi, která odděluje park od zahrad. Její tloušťka měla být 45 cm a na ní položené tašky bobrovky. Stojí tu pouze dvaceticentimetrová prostá zeď. Dále třeba železobetonové konstrukce pod mřížemi u stromů, nebo drenáže, které tu nejsou vůbec, ale vyfakturovány ano,“ uvedl Klír. Z vyprojektovaných 37 světel je podle Klíra v parku Pod Valy pouze 28.

Město vyčkává, co policie a také na vyjádření Ditusu, který prováděl nad rekultivací dozor. „Žádost na prošetření závad řešil Limistav, který své závěry chtěl předat Ditusu. Nyní je má ale včetně projektové dokumentace v rukou policie,“ řekla místostarostka Jiřina Soukupová.

Prokáže policie pochybení?