Výstava je také doplněna kresbami žáků ze Základní školy v Krchlebích. A že se jedná o podařené výtvory, se můžete přesvědčit osobně na Moštárně.