Neohlášená kontrola se v restauraci, která nabízí asijská jídla a sushi, uskutečnila 14. února. Problémy viděly kontrolorky všude kolem sebe.  „Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu. Špinavé podlahy a povrchy v přípravně, skladu a hygienickém zázemí personálu. Zejména v hůře přístupných místech pod stoly, technologickým vybavením a částečně i na stěnách se nacházela mastná špína, zbytky potravin a prach,“ konstatovala Dana Šalamunová, mluvčí KHS.

Výrazně znečištěné bylo vzduchotechnické zařízení, jehož povrch byl mastný s nalepeným prachem a mastnotou. Stropy byly znečištěny mastnotou a v části nad vzduchotechnikou se olupovala malba. Ani umyvadla nebyla vybavena prostředky na mytí rukou a hygienické osoušení.

Radost neměla kontrola ani při pohledu do lednic a dalších chladících zařízení. „V jednom takovém vyčleněném pro suroviny na přípravu sushi se nacházely kousky lososa a tuňáka, které nepříliš dobře voněly. I další suroviny určené pro přípravu sushi nebyly označeny datem spotřeby a nepůsobily příliš čerstvě,“ uvedla Šalamunová.

V době kontroly se v mrazicím zařízení skladovaly polotovary vyrobené v kontrolované restauraci a v chladicím zařízení v kuchyni rozpracované suroviny určené pro přípravu pokrmů. „Tyto polotovary a rozpracované pokrmy nebyly žádným způsobem označeny, a nebylo tedy možné určit jejich datum spotřeby. Navíc nebyly při skladování odděleny suroviny určené k tepelné úpravě a ty, které byly určeny k přímé spotřebě bez tepelného opracování. Kromě toho byly některé chlazené polotovary a rozpracované pokrmy uloženy v nádobách, jejichž čistota nebyla na požadované úrovni,“ zjistily kontrolorky. To vše podle nich mohlo způsobit kontaminaci potravin a jídel, a následně i poškození zdraví konzumentů.

Problém s malováním?

Majiteli restaurace jsou údajně Číňané komunikující česky jen s velkými obtížemi. Nymburskému deníku se podařilo dovolat jednomu ze zaměstnanců, který se mimo jiné stará o rozvoz. Jméno sdělit nechtěl. „Pokud já vím, problém s hygienou byl především ve vymalování provozovny a za dva dny bylo znovu otevřeno. Pokud by to byl větší problém, asi by podnik zavřeli na delší dobu, ne?“ hájí podnik jeden ze zaměstnanců. Podle něj už žádné nebezpečí v rámci hygieny v podniku nehrozí a provoz funguje v rámci běžné otevírací doby.

Zavřeno na dva dny

Pracovnice hygieny okamžitě provozovnu uzavřely do doby, než budou nedostatky odstraněny. Ovšem hned druhý den dostaly pozvánku na opětovnou kontrolu s tím, že už je vše v pořádku. Do restaurace se vrátily 16. února a nestačily se divit. „Celá provozovna byla uklizena, čistě vymalována, všechny neoznačené polotovary, rozpracované pokrmy a suroviny vykazující senzorické změny byly z provozovny odstraněny a zlikvidovány. Ostatní suroviny byly uloženy v čistých chladničkách, rozděleny dle druhu,“ konstatovaly hygieničky.

Restaurace tak byla po dvou dnech znovu otevřena. „Za zjištěné nedostatky bude kontrolované osobě uložena pokuta,“ doplnila Šalamunová.