Oslavy byly zahájeny uvítáním starosty, ochutnávkou zabijačkových hodů za poslechu Polabské Blaťanky. „Občané měli možnost napsat vzkaz pro budoucí generace, který byl spolu s tubusem vložen do země. Hlavním programem byl slavnostní průvod z místního hřiště k pomníku padlých, kde byly položeny květiny s věncem, občané si vyslechli proslov starosty a zazněla státní hymna. Po vzdání poct byla vysazena pamětní lípa,“ uvedla místostarostka Jana Málková.

Oslavy pokračovaly v areálu místního sportoviště posvícenskými zabíjačkovými hody a hudebním doprovodem. V 17 hodin byly oslavy oficiálně ukončeny ohňostrojem. Slavnostní den byl zakončen taneční zábavou s kapelou Pohoda.