I to je součástí velkolepých oslav, které vypuknou v sobotu v Oskořínku. Příležitostí je historicky první zmínka o obci, která byla zaznamenána před neuvěřitelnými 1111 lety!

Kromě už výše zmíněných akcí se místní i návštěvníci dočkají řady dalších překvapení. „Chybět nebude výstava o historii obce. A večer bude zakončen ohňostrojem,“ řekl starosta Oskořínka Martin Knytl.

Oslavy budou zahájeny jednu hodinu po poledni, kdy po slavnostním úvodu sehraje divadelní spolek V.O.S.A. pohádku S čerty nejsou žerty.
Odpoledne po třetí hodině zpříjemní svými vystoupeními děti z místní mateřské i základní školy.

Oskořínek je podle historických pramenů starší než město Nymburk. Již v letech 900 - 980 se píše o Vícemilovi z Oskořína jako zakladateli české vesnice Svinibrod v místech, kde dnes stojí Nymburk. Ve 14. století přišla do osady z Čáslavska šlechta Valkanů z Udlar a založila zde dvůr a zámek. Úrodná krajina byla předurčena k zemědělství a tím se také obyvatelstvo zabývalo.

V roce 1867 byla postavena první silnice z Oskořína do Všechlap. Železniční trať byla postavena v roce 1881 a spojuje města Nymburk a Jičín. První pošta byla v Oskořínku otevřena v roce 1908 a je zde dodnes. Telefonní spojení bylo zavedeno v roce 1925.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ BODY Z OSLAV

časakce
13.00 slavnostní zahájení
13.10 divadelní spolek V.O.S.A. – S čerty nejsou žerty
14.00 vystoupení pěveckého sboru Šáteček
15.00 vystoupení taneční skupiny Easy Dance 2000
15.15 vystoupení dětí z MŠ Oskořínek
15.40 vystoupení dětí ze ZŠ Oskořínek
17.30 záchranná akce mladých hasičů
17.45 divadelní představení Jaki Vícemil do Oskořínka přišel
19.30 produkce dechové hudby Suchdolanka
21.00 letní parket se skupinou Telegraf