Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začala opravovat první nádražní budovu na Nymbursku. Po převzetí nemovitostí od Českých drah přišla na řadu budova nádraží v Kostomlatech nad Labem.

Podle tiskového mluvčího Marka Illiaše tam právě probíhá kompletní oprava vnějšího pláště budovy 
a přístavků včetně výměny oken a dveří, klempířských konstrukcí, zabezpečovacích prvků, elektroinstalace 
a oznamovacích zařízení. Nově zde budou instalovány prvky ochrany proti holubům. „Drobnými opravami projde i střecha, okapy 
a bude zde vybudována také vsakovací jímka pro dešťovou vodu. Opravu si zaslouží i přístřešek pro cestující, zde bude opravena střecha 
a položena nová dlažba. Stanice dostane i nový venkovní mobiliář," sdělil Illiaš s tím, že celková oprava budovy v Kostomlatech bude stát 3,2 milionu korun.

Správa železniční dopravní cesty jako nový vlastník nádražních budov již po jejich převodu z Českých drah deklarovala, že chce s prvními opravnými pracemi začít neprodleně. V seznamu budov ve Středočeském kraji, které zásah potřebují nejnutněji, se tak jedná 
o železniční stanice Dobříš, Březnice a Kostomlaty nad Labem.