O prodloužení termínu uzavírky nadjezdu se hovoří ve městě už několik týdnů - vzhledem k viditelnému stavu rozkopané lokality. Nyní informace o prodloužení uzavírky nadjezdu, a tím i objížďky potvrdila nymburská radnice. „Aktuální termín pro zprovoznění mostu přes železniční trať je podle krajské správy a údržby silnic polovina prosince letošního roku. Opoždění oproti původně avizovanému konci listopadu bylo způsobeno špatným stavem ložisek na koncích konzol monolitické části mostu. Ložiska už nešla opravit, ale musela být vyměněna, což způsobilo zdržení v provádění následných prací,“ uvedla mluvčí nymburské radnice Olga Vendlová.

Technické problémy už však byly podle Vendlové překonány a stavba nyní pokračuje tak, jak předpokládal harmonogram. Pouze se zmíněným zhruba dvoutýdenním zpožděním. „Celkové dokončení stavby včetně schodišť na mostě se předpokládá nejpozději do konce května 2023,“ doplnila mluvčí radnice. Jarní dokončovací práce by už měly probíhat za plného provozu.

Současně s pracemi na nadjezdu dochází také k opravě povrchu silnice vedoucí od nadjezdu ke kruhovému objezdu pod Všechlapským vrškem. Nový povrch v této lokalitě pokládají po etapách, aby i tato lokální omezení byla pro místní únosná.

Nadjezd byl pro motoristy zavřen letos 1. dubna. „Mostní svršek a vybavení mostu už byly za hranicí životnosti. Musíme tedy kompletně vyměnit izolace, vozovky, chodníky, římsy, zábradlí, mostní závěry a sanovat nosné konstrukce. Součástí opravy je i výměna přilehlých schodišť,“ uvedla krátce po zahájení oprav Petra Kučerová, mluvčí krajských silničářů.