Dotační program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně funguje v Nymburce již pátým rokem. Rada města schválila dotace na opravu nemovitostí v centru města do 50 tisíc korun. Zastupitelé města pak potvrdili dotace na opravu nemovitostí nad 50 tisíc korun.

Podle místostarostky Stanislav Tiché letos přišlo celkem deset žádostí, které byly hodnoceny podle schválených kritérií a u žádné nedošlo ke krácení požadované částky. „Každý rok je o tento program zájem a snažíme se všem vyhovět. Jsem ráda, že můžeme alespoň částečně pomoci obyvatelům, kteří bydlí v památkové zóně a své nemovitosti musí opravovat v souladu s požadavky památkové péče,“ uvedla.

Místní měli možnost podávat žádosti do konce července. Hodnotící komise je pak posuzovala. Při schvalování a nastavení výše přidělené částky komise hodnotila žádosti podle umístění domu, na který je dotace požadována, účel použití dotace a respektování požadavku památkové péče.

Nejčastěji se jednalo o výměnu oken, dveří, střešní krytiny a revitalizaci fasád. Dotační prostředky pomohou majitelům nemovitostí na Palackého třídě, Hradební ulici, Dlouhé třídě, Na Fortně, Tyršově, Jízdecké a na Kostelním náměstí.