Začátek oprav je datován na 18. srpna. „To započaly záchranné práce na obnově nemovité kulturní památky kostela svatého Gotharda v Žehuni, jejíž vlastníkem je Římskokatolická farnost Žehuň. Pro letošní rok vyčlenilo Ministerstvo kultury v Programu záchrany architektonického dědictví finanční příspěvek ve výši 600 tisíc korun, církev, aktivisté a obec přispějí částkou 200 tisíc korun," řekla Ludmila Tvrdíková, mluvčí aktivistů pro záchranu kostela sv. Gotharda.

Předběžný finanční odhad nákladů na rekonstrukci celého areálu činí 11,49 milionů korun. Práce na celkové rekonstrukci barokního kostela, unikátní kostnice a ohradní zdi areálu jsou rozplánovány na léta 2015 až 2018. „Předpokládá se však, že potrvají podstatně déle. V letošním roce se opraví krov, chemicky ošetří dřevěné konstrukce, zpevní a opraví římsy, přeloží střešní krytina a provedou se další související práce," uvedla Tvrdíková.

Oprava kostela neovlivní prohlídku unikátní barokní kostnice ani interiéru kostela. Návštěvníci jsou stále srdečně zváni. „Dobrovolné vstupné z prohlídky použijeme na spoluúčast k dotaci," doplnila mluvčí žehuňských aktivistů.