Zájemců o znovuotevření se kolem 14. hodiny sešlo tolik, že všechny opravený svatostánek skoro nepojal.

Slavnostní řeč proloženou modlitbami a písněmi vedla Kateřina Roskovcová z farního sboru Československé církve evangelické. Tato církev hořátevskou modlitebnu spravuje. „Potkat s Bohem se můžeme nejen venku, doma nebo na faře. Ale i tady v této modlitebně je místo, kde se můžeme scházet,“ řekla Roskovcová.

Své vystoupení předvedly také děti z místní mateřské školy, které zazpívaly několik písní a recitovaly básně.