Po opravě cyklostezky kvůli řadě vyboulení volali cyklisté už řadu let. Praskliny a nepříjemné hrby tvořily kořeny stromů rostoucích podél ní. Součástí opravy bylo také vykácení 22 stromů ve špatném stavu, které budou nahrazeny. „Místo nich bude na podzim vysázeno 26 nových,“ potvrdil mluvčí radnice Petr Černohous.

Oprava se týkala úseku dlouhého 1,6 kilometru, který kopíruje pravý břeh Labe. „Stezka má nové podloží i povrch a byla rozšířena na 3 metry. Přidáno bylo 6 nových laviček a došlo k odstranění starých již nevyhovujících. Rekonstruovaný úsek cyklostezky byl po celou dobu stavebních prací uzavřen a všechny úpravy byly projednány s Povodím Labe,“ doplnil Černohous.

Právě s březnovým uzavřením části cyklostezky se někteří cyklisté nemohli smířit, a místo aby využili stezku na protějším břehu, snažili se po rozkopaném úseku kličkovat mezi stavební technikou. Čímž ohrožovali nejen sebe, ale také dělníky při práci. Podle některých informací zasahovali u neukázněných cyklistů i strážci zákona.

Oprava úseku cyklostezky vyšla na 8,1 milionu korun na plně byla hrazena z rozpočtu města. Radnice dlouho doufala a hledala vhodný dotační titul. „Avšak na cyklostezku, kterou používají i motoristé, aby se dostali ke svým zahrádkám, nelze dotaci využít. Proto jsme se rozhodli pustit do opravy z vlastních prostředků. Výběrové řízení jsme vypsali na začátku ledna a vyplatilo se. Vysoutěžená cena byla nakonec o 40 % nižší, než se předpokládalo a nyní je hotovo,“ vysvětlil starosta Pavel Fojtík.

V souvislosti s jejím otevřením se na začátku uplynulého víkendu konala zkušební cyklojízda, které se zúčastnilo zhruba 50 cyklistů. K vidění byly i historické stroje, koloběžky nebo handbike.

Cyklostezka mezi Nymburkem a Poděbrady patří mezi lákadla regionu a je hojně využívána nejen cyklisty a turisty. Celkově ji lze zařadit mezi nejvyužívanější a je na ní stabilní pěší i cyklistický provoz. Lidé často tuto trasu spojující obě města využívají k cestě za zaměstnáním nebo o víkendech především k rekreačním procházkám. Cyklostezka rovněž zajišťuje snížení a odklon cyklistické dopravy z hlavní silnice a zvyšuje bezpečnost cyklistů na této trase.

Nedávno se také začalo hovořit o úplně nové trase, která by měla vést nedaleko právě opraveného úseku. Lemovat by ji měla reka Mrlina a vést má od vodní elektrárny až do Babína. „Zpracovaná vyhledávací studie už je projednána s Povodím Labe a budou zadány další stupně projektové dokumentace,“ vysvětlil mluvčí radnice.

Fakta o opravené cyklostezce
- oprava trvala od března do začátku prázdnin
- rekonstrukce se týkala úseku dlouhého 1,6 kilometru mezi Veslákem a Sánskou strouhou
- stála 8,1 milionu korun
- celou částku platilo město ze svého rozpočtu