Věc má ale háček. „Most z roku 1990 byl připraven k zahájení opravy v letošní stavební sezóně, ale jelikož se pro letošní rok nepodařilo vyjednat provozní výluku na železniční trati pod ním, zahájíme práce na přelomu druhého a třetího čtvrtletí 2023,“ sdělil mluvčí ŘSD Martin Buček. Práce by měly trvat 210 kalendářních dnů.

V rámci oprav dojde k odstranění a náhradě mostovky, včetně izolace, mostního vybavení a vozovkového souvrství. Odstraněny a nahrazeny budou mostní opěry včetně křídel a přechodové desky. Vyměněny budou římsy mostu, čímž se zvětšení jeho šířka z 14,17 metru na 14,7 metru.

Oprava čeká i další mosty na silnici

V průběhu následujících let čeká oprava i další mosty na silnici I/32. Pro celkovou opravu nedalekého mostu přes řeku Cidlinu je vydané pravomocné stavební povolení, stejně tak pro opravu mostu přes železniční vlečku u Dymokur. U mostu přes Smíchovský potok u obce Nouzov a sousedního mostu přes Komorní rybník v téže obci probíhá od začátku letošního roku zpracování společné dokumentace pro územní a stavební povolení.

„Termíny oprav jednotlivých mostních objektů se budou odvíjet od postupu jejich další přípravy a možnosti koordinace s dalšími stavbami v dané stavební sezóně nejen na silnici I/32. Předběžně však lze jejich postupnou opravu očekávat v průběhu let 2023 a následujících,“ doplnil Buček.