„Myšlenka vybudovat v našich obcích kanalizaci a zároveň vodovod se narodila již za bývalého starosty Miloše Konyvky, ale po volbách 2006 se zastupitelstvo dohodlo upravit projekt a nepokračovat v podtlakové kanalizaci, ale vybudovat ve zbývajících částech obce kanalizaci tlakovou. Po volbách v roce 2014 došlo k úpravě původního projektu, který byl dokončen na jaře roku 2016. Následně obec požádala o potřebnou dotaci, na podzim toho roku se podepisovala smlouva se stavební firmou,“ vysvětlil současný starosta Jan Vojáček.

Svůj podíl na uskutečnění díla měla bývalá starostka Irena Stránská. Kolaudace se uskutečnila v květnu roku 2018 a obec dostala povolení k jejímu zkušebnímu provozování na jeden rok. Po uplynutí této lhůty začne systém fungovat v běžném provozu.

Místní mají také k dispozici zmíněný vodovod, který je v plném užívání už od konce roku 2017. Zájem o jeho vybudování měla naprostá většina obyvatel všech čtyř obcí, které spadají pod Opolany. Dnes vodovodní řady pokrývají zhruba pětadevadesát procent osídlení. Sice se našli jedinci, kteří tvrdili, že mají vody dost, ale mnohým zase studny vysychaly a nastávaly problémy s nedostatkem vody. „Při budování kanalizace vznikla povinnost zhotovitele stavby přivést hlavní tratě ke každému popisnému číslu. Až na nějaké menší výjimky má obec tento úkol splněný, několik nemovitostí se bude připojovat na jaře,“ doplnil Vojáček.

Určité potíže se objevily zejména při zhotovení gravitačních přípojek a při umísťování domácích čerpacích stanic, ale nakonec se vše zvládlo. Místy se vyskytly problémy s vyšší hladinou spodní vody, ale opět se našlo řešení. „Od místních máme vesměs pozitivní reakce, vždycky se najde pár věčných nespokojenců, ale těch je opravdu minimum,“ uvedl starosta.

Celkové náklady se vyšplhaly zhruba na 113 milionů korun. Od Ministerstva zemědělství ČR získala obec přibližně 60 milionů, z Krajského úřadu Středočeského kraje pak 4,5 milionu. 7 milionů musela obec uvolnit ze svého rozpočtu. Rozsáhlý projekt se neobešel bez zhruba čtyřicetimilionové půjčky.

Vedení obce nyní připravuje nákup popelnic na třídění komunálního odpadu. „Když dobře dopadnou žádosti o dotace, tak je v plánu rekonstrukce chodníků včetně veřejného osvětlení a vybudování multifunkčního hřiště pro všechny generace,“ uzavřel starosta Jan Vojáček.