Jedním z majitelů domů, kterým pod zahrádkou tečou Velké Valy a před vchodem za silnicí Malé Valy, je třeba provozovatel čajovny Radek Čech. „Do opěrné zdi u Valů investuji už dlouhá léta. Ono se to laikovi nemusí zdát, ale za desetiletí pozoruji pohyb celého domu, který je minimálně v řádech centimetrů. Bez zabezpečení opěrné stěny by už dávno došlo k neštěstí,“ sdělil Čech.

Havárie na vodovodním potrubí dočasně uzavřela část ulice Velké Valy v Nymburce.
Řidiči otáčí až u výkopu. Prasklé potrubí zavřelo část Velkých Valů v Nymburce

Do postupných oprav prý již investoval odhadem kolem 200 tisíc korun. „Ty základní věci mám prakticky hotové. Ještě časem plánuji nějaké další úpravy v horní části, ale obávám se, že i to je investice v řádu statisíců korun,“ řekl majitel domku s adresou na Malých Valech.

Maximálně polovina nákladů

Jemu i dalším obyvatelům lokality by mohl pomoci nově vypsaný dotační program. Příspěvky na opěrné zdi u Valů jsou součástí programu, který radnice vypisuje už několik let pro obyvatele historického centra Nymburka. Ten se týká oprav fasád, výměny oken na domech a dalších činností, které zjednodušeně řečeno vedou ke zkrášlení reprezentační zóny Nymburka.

Stejný cíl má i letošní rozšíření programu o podporu na opravy opěrných stěn u Valů. „Jedná se o kulturní památku a veškeré zásahy podléhají schválení památkářů. Opravy jsou náročné jak finančně, tak z důvodu samotné realizace. Zásadní komplikací je velmi špatná přístupnost samotných tarasních zdí. Při opravách není možné použít běžnou mechanizaci a většina prací probíhá ručně,“ konstatovala místostarostka Stanislava Tichá.

Pro letošní rok je v rozpočtu města na spolufinancování obnovy a údržby objektů vyčleněn jeden milion korun. Žádosti o dotace je možné podat do 31. července. Maximální výše finanční podpory města pro jeden projektový záměr činí 200 tisíc korun, nejvýše však 50 procent skutečných nákladů.

Zřícená zahrádka

Případ, kdy nestabilita svahu nad Valy v kombinaci s dalšími faktory vedla k nehodě, známe z roku 2013. Tehdy se jednoho červnového večera utrhla opěrná stěna i se zahradou naproti čajovně Radka Čecha. Masa hlíny skončila po sesuvu až nad břehem Malých Valů.

Důvodem zřícení stěny bylo pravděpodobně promočení terénu po vytrvalých deštích. „Zřejmě tlak na opěrnou zeď byl neúnosný a došlo ke zřícení," uvedl tenkrát místostarosta Zdeněk Vocásek.