Vědci při sledování lokality zaslechli volání chřástala polního. „Chřástal polní patří mezi nejvíce ohrožené ptačí druhy Evropy. Proto nás velmi potěšilo, když jsme při obchůzce v rezervaci zaslechli jeho charakteristické volání,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

Chřástal polní je středně velký pták, o něco menší než koroptev, se štíhlým tělem o délce 22 až 25 centimetrů. V zemědělské krajině ohrožuje chřástaly především velkoplošné kosení. Při něm jsou ničena nejen celá hnízda s vejci, ale zahynou na nich i sedící samice.

Loni na lukách vědci také zahlédli ohroženého dudka a věřili, že se letos vrátí. O to větší byla jejich radost, když v těchto dnech na pastvině pozorovali celou rodinku těchto ohrožených ptáků. „Rodičovský pár s mládětem jsme zahlédli jen několik desítek metrů od vstupu do rezervace,“ popsal Jirků.

Dudek chocholatý patří k nejohroženějším druhům ptáků v zemi. Z přírody se totiž vytratil velký hmyz, včetně chrobáků žijících v trusu velkých býložravců, jejichž larvy dudek obratně vytahuje svým dlouhým zobákem. Z krajiny navíc zmizely i staré stromy s dutinami, v nichž dudci hnízdí. Divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři vytvářejí pro dudky ideální prostředí.

| Video: Youtube