V současné době končí většina odpadů na skládkách komunálního odpadu. Do několika let by se takto mělo ukládat jen 50 procent odpadů. K tomu se Česko zavázalo při vstupu do Evropské unie. Podle náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Petery proto kraj začal o této problematice jednat se zástupci pověřených měst.

„Ze společných jednání vyplynula snaha postupně omezit skládkování a více využívat mechanicko – biologické úpravny směsného odpadu. Prvním krokem je vznik Memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě projektu Návrh integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území kraje,“ informoval náměstek hetmana a zároveň starosta Nymburka Petera.

Nymburští radní na svém srpnovém zasedání schválili připojení města k tomuto memorandu a pověřili starostu Peteru jeho podpisem.
„Je to teprve první krok, záměrem kraje je vybudování jedné, popřípadě dvou takových úpraven odpadu, které budou využívány jako centrální spalovny. Teplo z těchto zařízení by pak mohlo například odebírat hlavní město. Při dopravě odpadu k těmto zařízením by se měla využívat lodní doprava a železnice,“ dodal Petera.

Hlavně je podle Petery potřeba najít cestu, jak při svážení odpadu na centrální místa omezit negativní dopad na životní prostředí.
Středočeský kraj má v současnosti 27 soukromých skládek, což je dlouhodobě neudržitelná situace, a to i s ohledem na to, že ceny skládkování radikálně porostou.