Závěry šetření provedené nezávislým odborníkem v oblasti životního prostředí Zbyňkem Krayzelem definují, jaké chemické látky nebezpečné pro životní prostředí, toxické, dráždivé a zdraví škodlivé se ve výrobě používají a kudy za určitých podmínek mohou unikat do okolí.

„Za tímto materiálem si stojím a doporučení a závěry mnou vypracované jsou platné," uvádí ke zprávě Krayzel. Jedním z doporučení je požádat Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) o opakovanou hloubkovou kontrolu stavu chodu technologie a všech výduchů. Krajský hejtman a starosta Nymburka Miloš Petera na toto reaguje, že právě na základě Krayzelovy zprávy inspekci povolal, ale podle předběžných, zatím neoficiálních informací, se ani napodruhé nepodařilo inspektorům najít v AZOSu něco neobvyklého.

„Pokud bude skutečně závěr inspekce v rozporu s šetřením inženýra Krayzela, vyžádám si kompletní protokoly a budu chtít vědět, kde přesně se měřilo a jak právě jela linka. Jako chemik rozumím látkám a sloučeninám, které se ve výrobě používají," razantně říká Miloš Petera. Oficiální závěr 
z měření by měl mít hejtman 
k dispozici do konce týdne.

Podle Krayzelovy zprávy jsou stížnosti obyvatel nymburského Zálabí oprávněné. Sám ve zprávě uvádí: „Pachový vjem v okolí podniku se shoduje s pachovým vjemem uvnitř haly. Jde o chemický zápach s výrazně obtěžujícím charakterem, který se do ovzduší dostává zřejmě dvěma výduchy mimo dopalovací zařízení."

Právě Krayzelem objevené dva výduchy mohou být podle autora odborné zprávy příčinou úniku zápachu a také škodlivých látek mimo výrobní halu firmy AZOS. „Dopalovací zařízení je moderní 
a účinné, čistí ale pouze malou část vzdušniny. Tyto objevené výduchy nezmiňuje žádná dokumentace a ani ČIŽP při kontrole," podivuje se Krayzel a dodává, že za určitých atmosférických podmínek zřejmě komínovým efektem právě tudy dochází k úniku. 
V konkrétních číslech je markantní, o jaký objem vzdušniny se jedná. „Do dopalovacího zařízení jde do 5 000 metrů krychlových za hodinu, ale 
z další sekce je odtahováno celkem 16 000 metrů krychlových za hodinu vzdušniny. 
A toto množství je vyvedeno do ovzduší nad objekt a to bez jakéhokoliv čistění," uvádí Zbyněk Krayzel.

Citovaná zpráva vyvolala mezi nymburskými radními značný rozruch a deklarují, že ji nenechají bez reakce. V tuto chvíli je vedení města ve fázi shromažďování všech potřebných dokumentů. „Doufám, že je ČIŽP natolik fundovaná instituce, aby dokázala posoudit všechny faktory. Čekáme na závěry jejich měření a také na rozhodnutí soudu při vydání návrhu na předběžné opatření. To bude jasné v pondělí. 
V AZOSu bude navíc nezávislou laboratoří umístěn soubor měřičů, které budou kontinuálně vyhodnocovat emise 
i imise. Výstupy z těchto měření budu pravidelně osobně dostávat a budu se jim intenzivně věnovat. Měřiče budou instalovány do 20. září," má jasno nymburský místostarosta Zdeněk Vocásek.

Starosta Petera chce dokonce znovu otevřít vydání některých povolení nutných pro integrované povolení průmyslových zařízení. „Předpokládám, že na základě nově zjištěných informací můžeme znovu otevřít vydání povolení IPPC a následně integrované povolení. Dále se zaměříme hlavně na dopady výroby na zdraví obyvatel," slibuje Petera.

Na stránkách Nymburského deníku se budeme problému i nadále věnovat.