Odborníci zjistili se, že se pod náhrobním kamenem nachází vstupní šachta do hrobky se schodištěm do vlastní pohřební komory. Ukázalo se, že pohřební komora je prázdná, což odpovídá dříve známým informacím. „Dle písemných i fotografických pramenů z muzea byla rakev s ostatky Jana Zedricha vyzvednuta z hrobky v sedmdesátých letech 20. století,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová.

Pohřební komora je prostor asi 2,5 x 1,5 m s plochou klenbou. Vrchol klenby vychází přibližně půl metru pod podlahu kaple. Klenba i stěny pohřební komory byly kdysi omítnuty a na stěnách je patrná iluzorní malba, imitující velké kvádry. V severní a jižní stěně pohřební komory výzkumníci zaznamenali výrazné prázdné výklenky. Podle archivních pramenů v nich byly původně uloženy urny s ostatky rodičů Jana Zedricha a ve východním výklenku krucifix.

Pro lokalizaci dutin odborníci použili radar. Interiér kaple byl naskenován ve 3D a vzniklý model posloužil jako mapový podklad pro průzkum podzemí. Samotná krypta, dutina pod náhrobním kamenem a pohřební komora, byla prozkoumána minisondou.

Důležitým zjištěním je podle místostarostky Stanislavy Tiché fakt, že se v ploše celé kaple vyskytuje pod podlahou přibližně metrový zásyp suchého a písčitého sedimentu. „Bez obav tedy lze dokončit opravy omítek a provést výmalby spodní části interiéru. Postupně také začneme zařizovat interiér kaple,“ uvedla místostarostka.

Kaple by v budoucnu měla sloužit jako jedno z kulturních center města a počítá se s pořádáním výstav i koncerty. Doposud město kompletně zrekonstruovalo střechu, obnovilo plášť budovy, provedeno bylo kompletní odvodnění. Vybudována je nová přístupová cesta a venkovní osvětlení. Zrestaurovány jsou také barokní intarzované dveře, vstupní dvoukřídlé dveře, balustráda a okna. Došlo k částečné výmalbě. Nyní se pracuje na vnitřních omítkách.