Ke stěhování z hlavní budovy do té v ulici U Staré sladovny došlo z důvodu rozšíření prostor pro městkou policii. Odbor má ve své gesci místostarostka Stanislava Tichá. „Vzhledem k tomu, že v poslední době odbor fungoval ve velmi stísněném prostoru, v kanceláři pro dva byly například tři pracovnice, stěhování do větších místností jsme uvítaly. Jsem ráda, že kanceláře máme propojené, a tudíž máme vzájemný přehled, přitom se nerušíme,“ uvedla vedoucí odboru Markéta Tomčíková.

V současné době odbor pracuje, mimo běžné agendy, na řadě věcí. „V oblasti památkové péče připravujeme několik důležitých akcí. Jednak řešíme opravu hradebního pole, které poničil břečťan, restaurování hrobek a náhrobků na zrušeném hřbitově vedle zimního stadionu a restaurováni sochy sv. Vojtěcha poblíž penzionu Mašinka,“ připomněl mluvčí radnice Petr Černohous.

Během letošního podzimu by mělo být dokončeno restaurování náhrobků na Starém děkanství, budou očištěny schody u sochy sv. Jana Nepomuckého, na Kostelním náměstí by mělo dojít k očištění a obnovení písma na pomníku padlým v Parku Hrdinů.

V oblasti kultury většinu akcí organizuje Nymburské kulturní centrum, nicméně město chystá například Dny evropského dědictví (14. září), a úzce spolupracuje na akcích chystaných k 30. výročí sametové revoluce.