S projektem uspěla firma Stráský, Hustý a partneři, která stála i za návrhem předchozí lávky. Nová lávka o délce 228 metrů bude umístěna v ose té bývalé.

V černu byl vybrán dodavatel stavby, kterým bude pražská firma Hochtief CZ. V současné době by se už měly podepisovat konkrétní smlouvy s harmonogramem prací.

Samotné stavební práce by měly začít ještě v létě, první chodci a cyklisté by měli novou lávku překonat zhruba za rok.