Spolu s chodníky se dočkají výrazných úprav také příjezdy k domům a veřejné osvětlení. Vyměněno bude celkem sedmnáct svítidel, jeden světelný bod se z křižovatky s ulicí Za Nádražím přesune na křižovatku s ulicí U Bažantnice. Od přejezdu u skláren až po Chelčického ulici by chodníky měly být bezbariérové.

U každé křižovatky má vzniknout přechod pro chodce, případně místo vyhrazené k přecházení upravené pro osoby s omezenou schopností orientace.

Celá akce by měla vyjít na 7,2 milionu korun. Kdy bude kompletně hotovo, záleží i na počasí. V ideálním případě by mohly být opravy dokončeny za 3 měsíce. Nejzazším termínem v případě komplikací je poslední červen.