„Tyto zrezavělé, často ostré nebo jinak nebezpečné kovové předměty představují riziko nejen pro divoké koně a zubry, ale i pro další druhy zvířat, které žijí v rezervaci velkých kopytníků,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Nebezpečné jsou například zbytky ocelových lan, které mohou vytvářet smrtící smyčky, nebo železné tyče trčící ze země na místě někdejších vojenských objektů. Ochranáři je v průběhu minulých měsíců sbírali a sváželi na jedno místo. Nyní je přepravili do výkupu železa. Utržené peníze pak zaslali na sbírkové konto, z něhož se financuje péče o ohrožená zvířata v rezervaci.

Zpět ze sběrny si odvezli jen články tankových pásů. Ty totiž obsahují příměs dalších látek a nejsou tak pro tavení v běžných hutích vhodné. „Nakonec jsme tuto památku po činnosti vojáků předali místním klubům branných činností, které jimi rozšíří svoji sbírku předmětů upomínajících na činnost armády v těchto místech,“ doplnil Dalibor Dostál.

Vedle pozůstatků po výcviku armády ochranáři nasbírali také další odpad, především množství sklenic, plechovek a PET lahví od různých nápojů.