Součástí krajských dožínek byl i krojovaný průvod s dožínkovým věncem od radnice na Výstaviště, do kterého se za doprovodu dechové hudby Harmonie 1872 Kolín zapojili baráčníci, mažoretky i studenti. Na Výstavišti pak už hlavní slovo patřilo hejtmance Petře Peckové (STAN). Připomněla, že ocenění Zemědělský hospodář Středočeského kraje letos putuje jak do menších rodinných společností, tak do větších zemědělských družstev (byť dnes třeba i „družstvo“ může mít podobu akciové společnosti).

„K dožínkám odnepaměti patří děkování, a to jak přírodě za to, jakou úrodu nám vydala, tak lidem, kteří tvrdou práci v zemědělství odvádějí. Poděkování si zaslouží všichni – a já si jejich práce velmi vážím,“ zdůraznila Pecková.

Připojila se také krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). „Při našich cestách do regionu máme příležitost navštívit i zemědělce a farmáře. Rádi vyslechneme, co je trápí, abychom znali napřímo, jaké problémy musí řešit. Pokud je to v našich možnostech a kompetencích, snažíme se najít pomoc. Pokud ne, předáváme podněty dál,“ uvedla s tím, že i ona děkuje všem středočeským zemědělcům za jejich práci – a přeje jim, aby se jim co nejvíce dařilo.

Součástí dožínek se tradičně stalo také vyhlášení výsledků rybářské soutěže Středočeský šupináč 2022, přičemž výherci získali poukázky na nákup rybářského vybavení. Vyhlášen byl rovněž již 16. ročník soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje, v níž se tradičně soutěží v sedmi kategoriích. Pomoci má s propagací produktů malých a středních potravinářských výrobců v regionu.

Získaný certifikát pro nejlepší výrobky (který však porota zdaleka neudělí všem přihlášeným) opravňuje výrobce po dobu dvou let užívat na obalu ochrannou známku s logem soutěže, jehož podoba připomíná „pečeť kvality“.

Přehled udělených ocenění:

* Zemědělský hospodář Středočeského kraje 2022
- Vinné sklepy Kutná Hora (Kutnohorsko) – rodinné vinařství, které založil Stanislav Rudolfský
- Farma Milošovice rodiny Cihlářových (Kutnohorsko) – chov skotu
- Pěstitel Stratov (Nymbursko) – rostlinná výroba
- ZD Mečeříž (Mladoboleslavsko) – rostlinná výroba
- ZD Krásná Hora nad Vltavou (Příbramsko) – chov skotu

* Středočeský šupináč 2022
1. Petr Nouzák: amur (110 cm, 15,34 kg)
2. Petr Ullman: candát obecný (94 cm, 7,75 kg)
3. Lukáš Hulcr: parma obecná (57 cm, 2,30 kg)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje