V úvodu hasiči zapálili dvě velké kanadské svíce, které za tmy celé akci dodaly mimořádnou atmosféru. Klub vojenské historie několika scénkami v dobových kostýmech připomněl fakt, že právě 4. ledna uplynulo 110 let od založení hasičské organizace ve Velkém Zboží. Zároveň také byla odhalena vedle hasičárny nová pamětní deska, která připomíná historii této části Poděbrad.

Akce vyšla na přibližně 6 milionů korun, 90 procenty přispěla dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Jeho zástupce připomněl, že se jedná o jeden z vůbec prvních projektů dokončených v rámci nových dotačních programů IROP. Na akci zazněly písně v podání pěveckých sborů Výkvět a Kvítek. Po projevech přítomných hostů si všichni přítomní prohlédli útroby nové stanice, kterou stavebně výrazně zmodernizovala místní firma Stafiko. Při slavnostním otevření se rozezněly sirény zásahové techniky místních hasičů, kterým pak může nové zázemí závidět řada okolních sborů.