Proběhlo předání ceny Poděbradský den srdce, a to za celoživotní zásluhy lékaři v oblasti kardiologie a kardiochirurgie. Nechyběla ani společná fotka v červených tričkách u květinových hodin, po které následoval pochod dlouhý 1,5 kilometru.

Návštěvníky svým vystoupením potěšilo hned několik hudebních skupin, vystoupila mimo jiné i Jitka Zelenková.

Dnešní počasí akci rozhodně přálo. Kolonáda byla zaplněná diváky všech věkových kategorií.

Jakub Karbulka