„Sběrná hnízda nejsou určená k ukládání velkého množství odpadu, který vznikne vyklízením nemovitosti, výměně bytového zařízení, po velkých úklidech v domácnostech nebo při likvidaci pozůstalosti. K odkládání většího množství odpadu je určen sběrný dvůr. Pokud místním vznikne odpad mimo jeho provozní dobu, musí s jeho odvozem vyčkat na jeho otevření. Zanechání takovéhoto odpadu ve sběrných hnízdech je zcela nepřípustné,“ uvedli zástupci radnice na stránkách města.

Radnice předala městské polici podnět ke zjištění původce odpadu.