„Pan kardinál požehnal akci a obci, pozdravil se s věřícími i ostatními, navštívil kapličku, před kapličkou si společně s přítomnými zazpíval část písně Svatý Václave a naši hymnu, byl přítomen i odhalení pamětního kamene,“ uvedla mluvčí lyské radnice Jana Křížová.

Na dvou pódiích se střídaly kapely, pěvecké sbory a další kulturní program. Gratulovat obci s unikátní architekturou, a do které vede jediná silnice, přijeli také politici včetně hejtmanky a předsedy parlamentu. Odhalení pamětní desky českému velikánovi Járovi Cimrmanovi se zúčastnil herec Cimrmanova divadla Petr Brukner. Stojí na ní: Zde zakopl o skvělou myšlenku Jára Cimrman.