Město proto zveřejnilo veřejnou zakázku na zhotovitele mostu přes Lidušku. „Předmětem je novostavba rámového železobetonového mostu v místě stávajícího zatrubnění potoku Liduška na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická. Zatrubnění betonovou trubkou bylo provizorní řešení pro převedení silnice přes potok v době výstavby sídliště. Nejde o most, pouze o zásyp trubky, který dnes nevyhovuje z mnoha důvodů,“ uvedla Pavla Kukalová, mluvčí radnice.

V rámci výstavby dojde k přeložení dotčených inženýrských sítí a vybudování chodníku. Předpokládaná hodnota díla je 5,3 milionu korun. Nabídky firem je možné podat do konce března.