„Zbývalo dořešit přesné umístění a zajistit potřebné pozemky. Nakonec souhlasili jak představitelé obec Všejany, tak zástupce nymburské farnosti, kterým dotčené pozemky patří,“ řekla starostka Jizbic.

O víkendu tak navrácený kříž mohl vysvětit nymburský farář Jaroslav Krajl. Starostka Jizbic to vnímá jako poselství. „Je to zpráva o tom, že věci vytvořené našimi předky máme navracet na jejich místo. A také o tom, že jakékoliv dobré nápady, které zlepší naše žití, jen uvítáme,“ doplnila Eva Pacltová.