Za místo slavnostního obřadu si zvolili zahradu Starého děkanství, kde si v pátek 13. května krátce po druhé odpolední řekli své hlasité Ano.

Oddávající místostarosta Bořek Černý popřál manželům hodně lásky a následující oslavy sňatku se přesunuly na labský břeh. Konkrétně na zahradu Šafaříkova mlýna, kde oba manželé žijí.