Prvním krokem bude naložení mostovky na loď. Celý díl, který je už nyní hotový nedaleko Hrabalova posezení, se příčně přesune do vybudovaného nakládacího doku, kde se přizvedne a uloží na loď. Ta za pomoci dvou remorkérů dopluje na místo lávky, kde bude otočena napříč přes Labe mezi vybudované betonové bloky.

„Na bloky se osadí ocelové věže, pomocí nichž se konstrukce hydraulickým zařízením zvedne do požadované pozice. Následně se připojí dolní části oblouku, ty se aktivují a tím začne konstrukce přenášet zatížení stejně jako v definitivním stavu. Běžnými stavebními postupy se pak doplní břehové části mostovky,“ popsal finální fázi Petr Vítek, odborník ze zhotovitelské firmy.

Zatím stále platí to, že první chodci a cyklisté by se mohli po celé láce projít v září. Most je konstruován tak, že v případě potřeby po něm budou moci projet hasiči, záchranka nebo policisté.