Jelikož je Markéta Pilátová také autorkou knížek pro děti, dopoledne ji čekala v prostorách knihovny školní návštěva. Nejprve dorazily děti z první třídy Základní školy Komenského, kterým četla z knihy Bába Bedla. Děti pak tvořily z papírů skládanku houby. Později dorazili žáci páté třídy a s nimi vedla autorka debatu o časech, kdy se v naší zemi nosila obuv z továren Tomáše Bati.