Na krytém pódiu na náměstí Přemyslovců se představily děti z Petrpaslíkovy divadelní školičky pod vedením Petra Pištěka i děti ze Základní umělecké školy B. M. Černohorského.

Úvodní slovo pronesl starosta Tomáš Mach, který přítomným popřál klidné svátky i to, aby se tu všichni za rok opět všichni sešli. Poté náměstí potemnělo a po společném odpočítávání se rozzářil zhruba desetimetrový smrk, na jehož výzdobu, stejně jako na stovky přítomných, se snášely doslova proudy deště.

Moderátor Jaroslav Kříž pozval místní i na další adventní akce, které letos radnice pořádá včetně punče pana starosty, jenž jej vyrobí a osobně bude nalívat v centru města den před Štědrým dnem.