„Také u nás v Lysé takto koledujeme každý rok, ale tolik dětí se ještě nikdy předtím nesešlo,“ řekla Kateřina Šťastná, která průvod jako jedna z dospělých provázela. Koledníci vyrazili přes náměstí kolem výstaviště k nádraží. Kolik do kasičky vybrali, bude známo až po 14. lednu, kdy se kasičky budou otevírat po celé republice.