„Se škodami na zeleni, zaviněnými invazivním zavíječem zimostrázovým, škůdcem, který k nám byl zavlečen z balkánských zemí, se potýká několik let celá republika a prozatím není dostatečné ochranné opatření, pomocí kterého by bylo možné postup tohoto škůdce zastavit a zmírnit škody,“ uvedl zastupitel a zahradník Jaroslav Štěpán.

Nový správce začíná s obnovou linií mlatových cestiček a s přicházejícím podzimem jej čeká každodenní úklid spadaného listí. „Máme naplánovanou společnou schůzku s památkáři, na které chceme sladit postup při údržbě vyšších keřových skupin. Vyčlenili jsme peníze na revize a nové bezpečnostní vazby korun letitých lip, kde v minulých letech byla údržba zanedbávána,“ doplnil místostarosta Miroslav Holas.